Kurucu Köşesi

Sihirli Annem ailesinin değerli üyeleri,

Evrensel ve ulusal değerler ışığında kurulan “Sihirli Annem”, çağın bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara göre tasarlamış ve ezber bozan bir eğitim-öğretim markası haline gelmiştir. Devrim niteliğindeki çalışmalarımız kuşkusuz, idari kadromuz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimizin ortak ürünüdür. Sihirli Annem, doğru kanallara yönlendirilen olağanüstü bir sinerjinin, modern yöntemler ve olanaklarla vücut bulduğu bir başarı öyküsü olarak toplumun her kesiminin takdirini kazanmıştır. Bu öykünün ana damarı, Albert Einstein’ın işaret ettiği gibi, “anlık başarılar yerine değerler tesis etme” uğraşıdır.

Sihirli Annem’in felsefesi, global çağın olanaklarından yararlanan ve bilişim çağında her türlü kişisel bariyeri aşan “dünya vatandaşı” nesiller yetiştirmektir. Bu felsefe doğrultusunda hedeflediğimiz yeni nesil profili, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, özgüveni yüksek, öğrenmeyi yaşama dair vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak içselleştiren, farklılıkları özümseyen, yerel değerler ve evrensel ilkeleri aynı pota içinde eritebilen, insan haklarına ve doğaya saygılı, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet devriminin gösterdiği çizgide tarih bilinci yüksek, birleştirici bireylerdir. Sihirli Annem’i bölgemizde bir marka haline getiren bu kapsayıcı felsefe meyvelerini vermekte ve geleceğimize güvenle bakmamıza olanak tanıyan çocuklarımızın gelişimiyle onur duymaktayız.

Sihirli Annem, eğitimde bir ayrıcalık vasfı kazanarak, her geçen gün kendini yenilemeye ve okul öncesi literatürün her noktasıyla temas etmeye devam edecektir. Karşılıklı hoşgörü ve sevginin güçlendirdiği aile ortamımız, çocuklarımızın başarılarıyla pekişmektedir.

Yeni eğitim/öğretim döneminde, düşlerinin peşinden koşmaya cesaret bulacak olgunluğa eriştiğini görmekten mutluluk duyduğum bütün aile üyelerimize başarılar diliyorum.

Ülkü KOÇOĞLU