Uzman Pedagog Köşesi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreçtir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta (0-6) yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi çocuğun fiziksel zihinsel duygusal ve sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar.0-6 yaş arası çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir ve bu dönemin en iyi şekilde geçirilmesi sağlıklı birey olmadaki en önemli nedenlerden biridir. İlk eğitim ailede başlar ve okul öncesi eğitim kurumlarıyla desteklenir. Ancak anaokuluna başlamak çocuğun yaşamındaki büyük değişikliklerden biridir. Okul öncesi eğitimle; çocuğun kendine olan güven duygusu gelişir, sosyalleşir, paylaşmayı öğrenir ilkokula uyumunu sağlayacak yetenekleri artar. Okul öncesi eğitimin daha sonraki dönemlerde çocuğa kazandıracağı beceriler;

Sosyal alanda; çocuklar okul öncesi eğitimle paylaşmayı, karşılıklı iletişimi toplumsal yaşamın gerektirdiği kuralları öğrenirler. Problem çözme becerileri artar.

Fiziksel alanda; kesme, yapıştırma, katlama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin yapılmasıyla birlikte ince motor becerileri, oyunlarla birlikte de kaba motor gelişimi sağlanır.

Zihinsel olarak; eşleştirme, karşılaştırma, sınıflandırma, gözlem yapma becerileri ve sürekli iletişimin olduğu bir ortam olduğu içinde dil becerileri gelişir. Anaokulunda masa başında yapılan faaliyetler çocuğun dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunur buda çocuğun ilköğretimde daha başarılı olmasını sağlar. İlköğretim döneminde başarılı olan çocuk da diğer eğitim dönemleri için temel oluşturmaya başlamış demektir.

 

Çocuklarda bu dönemde görülebilecek herhangi bir sorun anaokulu ve kreşte daha erken fark edilir ve aile tarafından da gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Türkiye de okul öncesi eğitime bakıldığında çok fazla gelişme görülmüyor, çoğu aileler anaokulu- kreş eğitimini gereksiz görmekte çocuğun bu dönemi onlarla birlikte geçirmesinin daha iyi olduğunu düşünmektedirler, çocuğun gelişiminde okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde değiller. Anne babayla geçirilecek zaman kadar okul öncesi eğitimin de önemli olduğu konusunda vurgular yapılmalı ve aileler bu konuda bilgilendirilmelidir.

Okul öncesi eğitimle birlikte çocuğun kazanmış olduğu beceriler ilköğretime başlama sürecinde çocuğa çok büyük fayda sağlayıp destekçi olacaktır.

Anaokulun amacı; çocuğun daha sonraki dönemlerde öğrenmeye olan ilgisini arttırmak çocuğun var olan yeteneklerini ortaya çıkarıp onların gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Okul öncesi eğitimde çocuklara verilen eğitim onların gereksinimlerine uygun olmalıdır. Ancak bu dönemde çocukların herhangi bir kurum eğitimden değil nitelikli ve kaliteli eğitimin sunulduğu kurum ya da kurumların eğitimden yararlanması son derece önemlidir. Eğitim kurumunda kalite ve niteliği belirleyen en önemli etkenler;

*Fiziksel donanım ve düzenleme

*Tüm alanda gelişimlerini destekleyecek eğitim programları

*Alanında yeterli öğretmen kadrosu

*Ailenin eğitim programına katılımı ve aile okul işbirliği

*Eğitim programlarının değerlendirilmesi

 

Her Çocuk Özeldir ve Sağlıklı Gelişim İçin Okul Öncesi Eğitim Sürecinden Faydalanmalıdır.

 

 

                                                                                                          Psikolog

                                                                                              Özge Nur Çakmak